Heitvee analüüsid

 Heitvee analüüse teostatakse ainult Saaremaa VTL-is ja Veterinaar- ja Toidulaboratooriumiga sõlmitud koostööleppe alusel OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskuse Jõhvis asuvas laboris.

 

Hinnad alates 01.02.2022

Uuringu, analüüsi nimetus Hind km-ta (EUR) Km (EUR) Hind km-ga (EUR) 
Hõljuvaine 17,46 3,49 20,95
Biokeemiline hapnikutarve (BHT7)  25,92 5,18 31,10
Keemiline hapnikutarve (KHT) 29,26 5,85 35,11
Üldlämmastik 32,38 6,48 38,85
Ammooniakaalne lämmastik 10,71 2,14 12,85
Üldfosfor 23,61 4,72 28,33
Fosfaadid 10,36 2,07 12,43
Sulfaadid 10,98 2,20 13,17
pH  6,24 1,25 7,49
Nitraadid 16,98 3,40 20,38
Nitritid 11,06 2,21 13,27
Fenoolid  29,86 5,97 35,83
Lahustunud hapnik 8,10 1,62 9,72
Muda kuivaine sisaldus 11,54 2,31 13,85