Mais külastab Riigi Laboriuuringute ja Riskihindamise Keskust Eesti Akrediteerimiskeskuse hindamisrühm

04.05, 22.05 ja 23.05 külastab LABRIS osakondasid Eesti Akrediteerimiskeskuse hindamisrühm ja nad võivad tutvuda klientide proovide analüüsimise käigu ja tulemustega.