Targad analüütilised lahendused

Ümarlauad ja koolitused

LABRIS korraldab ümarlaudu, kuhu lisaks Salmonella analüüsidega tegelevatele laborite esindajatele on kutsutud ka Veterinaar- ja Toiduameti, Terviseameti ja Maaeluministeeriumi esindajad. Samuti on VTL-i esindajaid kutsutud esinema lektoritena erinevatele koolituspäevadele ja konverentsidele.

  • 2017    3. ümarlaud
  • 2011    2. ümarlaud
  • 2008    1. ümarlaud