Pädevus, konfidentsiaalsus, erapooletus

Taimekaitsevahendite jääkide analüüsid

 

Analüüsid alates 01.07.2022

Uuringu, analüüsi nimetus Hind km-ta (EUR) Km (EUR) Hind km-ga (EUR) 
Taimekaitsevahendite jäägid taimset päritolu proovides (sh. toiduainetes), mees ja mullas QuEChERS-meetodil 428,40 85,68 514,08
Ditiokarbamaatide summa (CS2-na) puu- ja köögiviljades, teraviljades. 121,80 24,36 146,16
Glüfosaadi jt polaarsete taimekaitsevahendite jääkide määramine taimset päritolu materjalis baashind 147,50 29,50 177,00
Glüfosaadi jt polaarsete taimekaitsevahendite jääkide määramine taimset päritolu materjalis näitaja hind 15,70 3,14 18,84
Glüfosaadi, AMPA jääkide määramine mullas 163,20 32,64 195,84
Kloormekvaadi, mepikvaadi ja tsüromasiini jääk taimset päritolu proovides (sh. toiduainetes) 162,70 32,54 195,24
Fenbutatiin oksiidi jääk taimset päritolu proovides (sh toiduainetes) koos multimeetodiga (p.1) 45,10 9,02 54,12
Bromiidioon (anorgaaniline kogubromiid) taimset päritolu toidus. 135,40 27,08 162,48
Kloororgaaniliste taimekaitsevahendite jäägid rasvarikastest toiduainetest. 185,30 37,06 222,36
Ditianooni jääk taimset päritolu proovides (sh. toiduainetes). 105,50 21,10 126,60
Puhtimise kvaliteedi määramine 102,30 20,46 122,76
Taimekaitsevahendi kvaliteet - ühe toimeaine sisaldus taimekaitsevahendis 102,30 20,46 122,76
Kuni viie (5 tk) taimekaitsevahendi jäägi määramine taimset päritolu proovis või mullas QuEChERS-meetodil 210,00 42,00 252,00