Pädevus, konfidentsiaalsus, erapooletus

Taimekaitsevahendite jääkide analüüsid

 

Hinnad alates 05.07.2023

Uuringu, analüüsi nimetus Hind km-ta (EUR) Km (EUR) Hind km-ga (EUR) 
Taimekaitsevahendite jäägid taimset päritolu proovides (sh. toiduainetes), mees ja mullas QuEChERS-meetodil 428,40 85,68 514,08
Ditiokarbamaatide summa (CS2-na) puu- ja köögiviljades, teraviljades. 121,80 24,36 146,16
Flonikamiidi ja ditianooni jäägi määramine taimset päritolu proovides (sh toiduainetes), baashind 124,12 24,82 148,94
Flonikamiidi ja ditianooni jäägi määramine, näitaja hind 10,79 2,16 12,95
Glüfosaadi jt polaarsete taimekaitsevahendite jääkide määramine taimset päritolu materjalis baashind 147,50 29,50 177,00
Glüfosaadi jt polaarsete taimekaitsevahendite jääkide määramine taimset päritolu materjalis näitaja hind 15,70 3,14 18,84
Kloormekvaadi, mepikvaadi ja tsüromasiini jääk taimset päritolu proovides (sh. toiduainetes) 162,70 32,54 195,24
Maleiinhüdrasiidi jäägi määramine köögiviljas 126,21 25,24 151,45
Fenbutatiin oksiidi jääk taimset päritolu proovides (sh toiduainetes) koos multimeetodiga (p.1) 45,10 9,02 54,12
Bromiidioon (anorgaaniline kogubromiid) taimset päritolu toidus. 135,40 27,08 162,48
Kloororgaaniliste taimekaitsevahendite jäägid rasvarikastest toiduainetest. 185,30 37,06 222,36
Puhtimise kvaliteedi määramine 102,30 20,46 122,76
Taimekaitsevahendi kvaliteet - ühe toimeaine sisaldus taimekaitsevahendis 102,30 20,46 122,76
Kuni viie (5 tk) taimekaitsevahendi jäägi määramine taimset päritolu proovis või mullas QuEChERS-meetodil 210,00 42,00 252,00