Pädevus, konfidentsiaalsus, erapooletus

Toidu säilivusaja määramine

Nakatamiskatsed (challenge test)

 

Hinnad alates 01.02.2022

Uuringu, analüüsi nimetus Proov Hind km-ta (EUR) Km (EUR) Hind km-ga (EUR)
Nakatamiskatse. Kasvupotentsiaali määramine 1 tootepartii puhul* 1 partii 378,30 75,66 453,96
* Katse sisaldab matemaatilist mudeldamist, toote füüsikalis-keemiliste näitajate, kõrvalmikrobioota määramist ja uuritava mikroorganismi tuvastamist kahes ning arvulist määramist viies ajapunktis.