Euroopa Toiduohutusamet (EFSA) on avaldanud riskihinnangud antibiootikumiresistentsetest bakteritest põhjustatud haiguste kohta lindudel

Värskelt avaldatud EFSA teaduslikus arvamuses on hinnatud kodulindudel tervist ohustavaid nakkushaigusi põhjustavaid antibiootikumiresistentseid baktereid. Tuginedes ulatusliku kirjanduse ülevaate käigus kogutud teabele ja ekspertarvamusele hinnati uuringu käigus metoodiliselt järgnevaid haigustekitajaid: Avibacterium (Haemophilus) paragallinarum, Bordetella avium, Clostridium perfringens, Enterococcus faecalis ja Enterococcus cecorum, Erysipelothrix rhusiopathiae, Escherichia coli, Gallibacterium spp., Mycoplasma synoviae, Ornithobacterium rhinotracheale, Pasteurella multocida, Riemerella anatipestifer ja Staphylococcus aureus

Vastavalt olemasolevatele tõendusmaterjalidele tuvastas EFSA, et vähemalt 66% kindlusega on sellest nimekirjast Euroopa Liidus antibiootikumiresistentsuse seisukohast kõige olulisemateks bakteriteks Escherichia coli, Enterococcus faecalis ja Enterococcus cecorum. Tulevikus koostatakse eraldi arvamused olulisemate bakterite mõju kohta loomade tervisele ja hinnatakse nende kõlblikkust loomatervishoiu seaduse raamistikus loetlemiseks ja liigitamiseks.

Lindude AMR-  https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2021.7114 välisleht

EFSA AHAW Panel (EFSA Panel on Animal Health and Welfare), Nielsen SS,Bicout DJ, Calistri P, Canali E, Drewe JA, Garin-Bastuji B, Gonzales Rojas JL, Gortazar Schmidt C,Herskin M, Michel V, Miranda Chueca MA, Padalino B, Pasquali P, Roberts HC, Spoolder H, Stahl K,Velarde A, Viltrop A, Winckler C, Dewulf J, Guardabassi L, Hilbert F, Mader R, Baldinelli F and Alvarez J, 2021. Scientific Opinion on the assessment of animal diseases caused by bacteria resistant to antimicrobials: Poultry. EFSA Journal 2021;19(12):7114, 47 pp.

59
37