Sotsiaalministri määrust nr 61 - joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded – on ajakohastatud

 

Alates 18.03.2023 kehtib SoM määrus nr 61 Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid uus redaktsioon. Muudatusega korrigeeriti mikrobioloogiliste ning keemiliste näitajate ja ka tavanäitajate tabelit. Toidukäitlejaid puudutavad põhilised muudatused on kajastatud Põllumajandus- ja Toiduameti kodulehel (https://pta.agri.ee/ettevotjale-tootjale-ja-turustajale/toidu-tootmine/uldised-nouded#joogivesi
 

38
40