Mesilaste akuutne paralüüs (Bee Acute Paralysis – ABP), mesilaste deformeerunud tiiva viirus (Deformed Wing Virus – DWV)

05.08.2019

Mesilasel on seni identifitseeritud ligikaudu 24 viiruse liiki, sealhulgas ABPV ja DWV.
Nakkusel on horisontaalne ülekanne (oraal-fekaalsel teel ning Varroa destructor lestadega) ning vertikaalne ülekanne (esineb munasarjades, seemnevedelikus). ABP ja DWV esineb ka Euroopas, sealhulgas Eestis.
 

 ABP_DWV

 

DWV_mesilane

Deformeerunud tiiva viirusesse haigestunud töömesilane

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=26406168#filelinks

Diagnoosimine
Mesilaste uuring PCR meetoditel

Uuringud teostatakse Tartus Veterinaar- ja Toidulaboratooriumis (Kreutzwaldi 30).

Proovide võtmine laboratoorseks uuringuks vt. proovivõtujuhend

 

Kirjandus:

  • ANSES/SOP/ANA-I1.MOA.3900 - Version 02
  • de Miranda JR, Bailey L, Ball BV, Blanchard P, Budge GE, Chejanovsky N, Chen YP, Gauthier L, Genersch E, de Graaf DC, Ribière M, Ryabov E, De Smet L, and van der Steen JJM. 2013. Standard methods for virus research in Apis mellifera. Journal of Apicultural Research 52(4).