Pädevus, konfidentsiaalsus, erapooletus

Proovide vastuvõtmisest keeldumise põhjused

Laboratoorium võib keelduda proovide vastuvõtmisest ja seega ka proovide käsitlemisest
 
1) kui proov saabus laboratooriumisse nii hilja, et seda pole võimalik kehtivaid nõudeid
arvestades uurida;
 
2) kui proov on saastunud pakendi vigastuse või mõnel muul põhjusel (üles sulanud,
ettenähtust kõrgema temperatuuriga);
 
3) kui proovi kogus on tellitud analüüsiks/uuringuks ebapiisav;
 
4) kui proovil esinevad ilmsed riknemise tunnused;
 
5) kui proovi saatev kaaskiri puudub;
 
6) kui kaaskiri on täidetud puudulikult (kaaskirjale ei ole märgitud määratavaid näitajaid või
tellitud uuringuid) või loetamatult.
 
7) kui kliendi eelmine arve on ületanud maksetähtaja;
 
Loetelus toodud juhtude avastamisel, võtab labor kliendiga ühendust (telefonitsi, vajadusel
kirjalikult) ning teavitab avastatud puudustest.