Usaldusväärne partner toidukäitlejale ja loomaomanikule

Kaaskirjad

Blanketid on täidetava PDF-i või MS Excel formaadis.


NB! Kui uuringute eest ei tasu analüüside tellija, siis palun lisada kaaskirjale maksja andmed.
 

Loomaliikide põhised kaaskirjad (kasutatakse nii diagnostiliste, karjatervise, müügi kui muude uuringute tellimisel)

Veised pdf
Sead pdf
Lambad ja kitsed pdf
Hobused pdf
Linnud pdf
Mesilased pdf
Kalad ja veeloomad pdf
Lemmikloomad ja muude loomaliigid pdf
Loomade nimekiri (lisatakse vajadusel loomaliigipõhisele kaaskirjale) excel-ikoon

 

Spetsiifilised kaaskirjad (kasutatakse ainult kindlalt kokku lepitud haiguste, loomaliikide või projektide puhul)

Mastiit  pdf
Marutaud (kahtlusega loomad)  pdf
Trihhinella  pdf
Proovide nimekiri trihinella pdf
Metssead – sigade Aafrika katk (SAK)  pdf
Metslinnud – lindude gripp, Newcastle’i haigus, Lääne-Niiluse palaviku viirus pdf
Salmonella – tootmise esmatasand pdf
RLTP 2024 – veiste, sigade, lammaste ja kitsede proovide uurimiseks pdf