Usaldusväärne partner toidukäitlejale ja loomaomanikule

Kaaskirjad (tellimuste vormid)

Blanketid on MS Word doc ja pdf formaadis.
NB! Kui uuringute eest ei tasu analüüside tellija, siis palun lisada kaaskirjale maksja andmed.
 

Kalahaiguste uurimiseks word logo pdf 
Lindude proovide uurimiseks salmonelloosile ingl. k (Sample submission form) word logo pdf 
Loomade nimekiri word logo pdf 
Marutaudi uuringuks word logo pdf 
Mastiidi tekitajate määramiseks word logo pdf 
Mesila proovide uurimiseks word logo pdf 
Metslindude uurimiseks lindude gripile, Newcastle’i haigusele ja/või Lääne-Niiluse palaviku viirusele word logo pdf 
Muu patoloogilise materjali uurimiseks word logo pdf 
Salmonella esmatasandilt uurimiseks word logo pdf 
Sigade Aafrika katku uurimiseks metssigadel word logo pdf 
Sigade proovide uurimisteks (nimekiri lehel 2) word logo pdf 
Tapajärgse vetkontrolli käigus võetud proovide uurimiseks word logo pdf 
Trihhinella proovide uurimiseks (farmis peetavad loomad) word logo pdf 
Trihhinella proovide uurimiseks (ulukid) word logo pdf 
Trihhinella spp täiendavaks või kinnitavaks uuringuks word logo pdf 
Ulukite nimekiri word logo pdf 
Veiste, sigade, lammaste ja kitsede proovide uurimiseks word logo pdf 
Veiste vere ja piimaproovide uurimiseks (loomade liikumine sh müük) word logo pdf 
Vere ja piimaproovide uurimiseks loomahaigustele word logo pdf 
RLTP 2024 - veiste, sigade, lammaste ja kitsede proovide uurimiseks word logo

pdf