Usaldusväärne partner toidukäitlejale ja loomaomanikule

Kaaskirjad (tellimuste vormid)

Blanketid on MS Word doc  ja pdf formaadis.
NB! Kui uuringute eest ei tasu analüüside tellija, siis palun lisada kaaskirjale maksja andmed.
 

Kalahaiguste uurimiseks word logo pdf (127,3 KB)
Lindude proovide uurimiseks salmonelloosile ingl. k (Sample submission form) word logo pdf (719,8 KB)
Loomade nimekiri word logo pdf (140,1 KB)
Marutaudi uuringuks word logo pdf (29,2 KB)
Mastiidi tekitajate määramiseks word logo pdf (395,7 KB)
Mesila proovide uurimiseks word logo pdf  (327,5 KB)
Muu patoloogilise materjali uurimiseks word logo pdf (129,6 KB)
Salmonella esmatasandilt uurimiseks word logo pdf (126,7 KB)
Sigade Aafrika katku uurimiseks metssigadel word logo pdf (311,2 KB)
Sigade proovide uurimisteks (nimekiri lehel 2) word logo pdf (741,5 KB)
Tapajärgse vetkontrolli käigus võetud proovide uurimiseks word logo pdf (43,9 KB)
Trihhinella proovide uurimiseks (farmis peetavad loomad) word logo pdf (30,4 KB)
Trihhinella proovide uurimiseks (ulukid) word logo pdf (968,5 KB)
Trihhinella spp täiendavaks või kinnitavaks uuringuks word logo pdf (28,7 KB)
Ulukite nimekiri word logo pdf (91,6 KB)
Veiste vere ja piimaproovide uurimiseks (loomade liikumine sh müük) word logo pdf (191,6 KB)
Vere ja piimaproovide uurimiseks loomahaigustele word logo pdf (161,3 KB)
RLTP 2023 - veised, sead, lambad ja kitsed

word logo

pdf (339 KB)