Usaldusväärne partner toidukäitlejale ja loomaomanikule

Kaaskirjad (tellimuste vormid)

Blanketid on MS Word doc ja pdf formaadis.
NB! Kui uuringute eest ei tasu analüüside tellija, siis palun lisada kaaskirjale maksja andmed.
 

Kalahaiguste uurimiseks word logo pdf
Lindude proovide uurimiseks salmonelloosile ingl. k (Sample submission form) word logo pdf
Loomade nimekiri word logo pdf
Marutaudi uuringuks word logo pdf
Mastiidi tekitajate määramiseks word logo pdf
Mesila proovide uurimiseks word logo pdf
Metslindude uurimiseks lindude gripile, Newcastle’i haigusele ja/või Lääne-Niiluse palaviku viirusele word logo pdf
Muu patoloogilise materjali uurimiseks word logo pdf
Salmonella esmatasandilt uurimiseks word logo pdf
Sigade Aafrika katku uurimiseks metssigadel word logo pdf
Sigade proovide uurimisteks (nimekiri lehel 2) word logo pdf
Tapajärgse vetkontrolli käigus võetud proovide uurimiseks word logo pdf
Trihhinella proovide uurimiseks (farmis peetavad loomad) word logo pdf
Trihhinella proovide uurimiseks (ulukid) word logo pdf
Trihhinella spp täiendavaks või kinnitavaks uuringuks word logo pdf
Veiste vere ja piimaproovide uurimiseks (loomade liikumine sh müük) word logo pdf
Vere ja piimaproovide uurimiseks loomahaigustele word logo pdf
RLTP 2024 - veiste, sigade, lammaste ja kitsede proovide uurimiseks word logo

pdf