Usaldusväärne partner toidukäitlejale ja loomaomanikule

Proovivõtujuhendid

 

Proovivõtujuhendid ja proovide kogused:
 

Mikrobioloogia ja keemia analüüsideks on vajalik tuua eraldi proovid.

Suuremahuliste partiide ja pakendamata toiduainete puhul on üldaktsepteeritavaks laboratoorse proovi minimaalkoguseks mikrobioloogilisteks analüüsideks 200 g (pakendatud toodete puhul 100 g) ja keemilisteks analüüsideks 200 g.

Pakendatud toitude puhul aktsepteeritakse vaid vigastamata originaalpakendis proove. Soovides proovidest üheaegselt nii keemilisi kui mikrobioloogilisi analüüse, tuleks arvestada ka sellevõrra suuremate proovikogustega. 

Sõltuvalt uuritavate näitajate arvust ning proovimaatriksist võivad laboratoorseteks analüüsideks vajaminevad proovikogused osutuda teinekord ka suuremateks (näiteks toitumisalase teabe puhul).
 

Heterogeensete loomasöödaproovide puhul palub LABRIS arvestada vähemalt 500 g kogusega.

 

Keemilisteks analüüsideks vajalik toidu optimaalne kogus.pdf (563,9 KB)

Joogiveeproovide võtmine ja saatmine mikrobioloogiliseks analüüsiks.pdf (616,6 KB)

Toidu- ja söödaproovide võtmine ja saatmine mikrobioloogiliseks analüüsiks.pdf  (553,2 KB)

Rümba- ja käitlemiskeskkonna (pinnad, õhk) proovide võtmine ja saatmine mikrobioloogiliseks analüüsiks.pdf  (637,5 KB)

Proovide võtmine ja saatmine taimekaitsevahendite jääkide ja mükotoksiinide analüüsimiseks (500,3 KB)

 

Lisaküsimuste tekkimisel olete teretulnud pöörduma meie laborite mikrobioloogia ja keemia osakondade juhatajate poole (täpsem info kontaktide all).