Usaldusväärne partner toidukäitlejale ja loomaomanikule

Proovivõtujuhendid

Laborisse toodavate-saadetavate toidu- ja söödaproovide (laboratoorsete proovide) kogused:
 
Suuremahuliste partiide ja pakendamata toiduainete puhul on üldaktsepteeritavaks laboratoorse proovi minimaalkoguseks mikrobioloogilisteks analüüsideks 200 g (pakendatud toodete puhul 100 g) ja keemilisteks analüüsideks 200 g.

Mikrobioloogia ja keemia analüüsideks on vajalik tuua eraldi proovid.Pakendatud toitude puhul aktsepteeritakse vaid vigastamata originaalpakendis proove. Soovides proovidest üheaegselt nii keemilisi kui mikrobioloogilisi analüüse, tuleks arvestada ka sellevõrra suuremate proovikogustega. 

Heterogeensete loomasöödaproovide puhul palub LABRIS arvestada vähemalt 500 g kogusega.

Sõltuvalt uuritavate näitajate arvust ning proovimaatriksist, võivad laboratoorseteks analüüsideks vajaminevad  proovikogused osutuda teinekord ka suuremateks, näiteks toitumisalane teave.
 

 

Keemilisteks analüüsideks vajalik toidu optimaalne kogus.pdf (563,9 KB)

Joogiveeproovide võtmine ja saatmine mikrobioloogiliseks analüüsiks.pdf (616,6 KB)

Toidu- ja söödaproovide võtmine ja saatmine mikrobioloogiliseks analüüsiks.pdf  (553,2 KB)

Rümba- ja käitlemiskeskkonna (pinnad, õhk) proovide võtmine ja saatmine mikrobioloogiliseks analüüsiks.pdf  (637,5 KB)

Proovide võtmine ja saatmine taimekaitsevahendite jääkide ja mükotoksiinide analüüsimiseks (500,3 KB)

 

Lisaküsimuste tekkimisel olete teretulnud pöörduma meie laborite mikrobioloogia ja keemia osakondade juhatajate poole.