Usaldusväärne partner toidukäitlejale ja loomaomanikule

Loomatervis


LABRISes (Riigi Laboriuuringute ja Riskihindamise Keskuses) teostatakse loomade haiguste ja infektsioonide laboratoorseks diagnoosimiseks erinevaid patoloogilisi, histoloogilisi, bakterioloogilisi, mükoloogilisi, parasitoloogilisi, viroloogilisi, seroloogilisi ning molekulaardiagnostilisi uuringuid ja analüüse. Lisaks määratakse haigustekitajate tundlikkust antimikroobsete ainete suhtes, et tegevloomaarstidel oleks võimalik antibakteriaalseid aineid vastutustundlikult kasutada ning teha põhjendatud raviotsuseid. 


Kõik loomahaiguste ja infektsioonide laboratoorsed uuringud ja analüüsid ning nendega seotud erialane kompetents on koondunud Tartu laboratooriumisse. Lisaks laboratoorsetele uuringute läbiviimisele on võimalik keskuse spetsialistidelt saada nõu ja abi nii uuringutulemuste interpreteerimisel kui loomahaiguste laboratoorse diagnostika alastes küsimustes laiemalt. 


Riiklikud ülesanded
LABRIS teeb tihedat koostööd Põllumajandus- ja Toiduametiga riiklike loomatauditõrje programmide uuringute läbi viimisel ning ohtlike ja eriti ohtlike haiguse diagnoosimisel. 


Keskuse Tartu laboratooriumis on tagatud pidev valmisolek diagnoosida eriti ohtlikke loomataude nagu suu- ja sõrataud, lindude gripp, Newcastle’i haigus, sigade Aafrika katk, sigade klassikaline katk ja lammaste katarraalne palavik (bluetongue). Eriti ohtlike loomataudide kahtluse korral on Tartu laboratooriumis tagatud uurimismaterjali ööpäevaringne vastuvõtt ning vajadusel ka uuringute teostamine. 


Lisaks on keskuses tagatud pidev valmisolek uurida ohtlikke loomataude nagu marutaud, brutselloos, siberi katk, transmissiivsed spongiformsed entsefalopaatiad ja paljud teised. Loomadelt pärinevate zoonoossete haigustekitajate ja mikroobide antimikroobsete ainete resistentsuse (AMR) küsimustes teeb keskus koostööd Terviseametiga.


Teenused sektorile
Lisaks riiklike ülesannete täitmisele osutab LABRIS teenuseid tegevloomaarstidele, loomakliinikutele, loomaomanikele ning muudele huvitatud isikutele.


Koostöö teiste laboratooriumidega
LABRISel on laialdane rahvusvaheline kontaktlaborite võrgustik, kuhu on võimalik proove saata juhtudel, kui vajalikud uurimismetoodikad kohapeal puuduvad või on ilmnenud vajadus olemasolevat diagnoosi täpsustada. Enamik meie rahvusvahelisi partnereid on kas referentlaboratooriumid või oma riigi kesksed loomahaiguste diagnoosimisega tegelevad instituudid. Lisaks teeb keskus koostööd mitmete eralaboratooriumidega.


Teaduskoostöö
LABRISe teadus- ja arendustegevused toimuvad enamasti koostöös siseriiklike teadusasutustega nagu Eesti Maaülikooli ja Tartu Ülikool või rahvusvaheliste partneritega.