Riskihindamise projektid

LABRISe riskihindamise osakonna (edaspidi RHO) peamiseks ülesandeks on koostada Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi või Põllumajandus- ja Toiduameti tellimusel teaduspõhiseid arvamusi, sh riskihinnanguid, ekspertarvamusi, andmete kogumist, analüüse ja ülevaateid toiduohutuse ja loomatervise valdkondades.

Hinnangute andmisel  toetume olemasolevale usaldusväärsele teaduslikule informatsioonile, järgime sõltumatuse ja läbipaistvuse põhimõtteid ning konfidentsiaalsuse nõudeid.

LABRIS RHO koostatud hinnangud ja arvamused on vajalikud võimalike terviseriskide määratlemiseks ning abiks riskijuhtidele vajadusel riskijuhtimismeetmete võtmiseks, samuti tarbimissoovituste andmiseks.