Pädevus, konfidentsiaalsus, erapooletus

Laboriteenused


Riigi Laboriuuringute ja Riskihindamise Keskus (LABRIS) asub Tartus. Keskuse koosseisu kuuluvad piirkondlikud laboratooriumid Tallinnas ja Saaremaal. Kõik keskuse laboratooriumid on akrediteeritud Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt ning vastavad EVS-EN ISO/IEC 17025 nõuetele. Lisaks laboratooriumidele kuulub keskuse koosseisu proovivõtupunkt Rakveres, mille ülesanne on vahendada proove keskuse ja koostööpartnerite laboratooriumidesse.


LABRISe peamine tegevusvaldkond hõlmab toidu- ja söödaohutust ning loomatervist. Keskus pakub laboriteenuseid nii avaliku- kui erasektori organisatsioonidele, ettevõtetele kui eraisikutele. 


LOOMATERVISE VALDKONNAS 

 • Riiklike loomataudide tõrjeprogrammide raames tehtavaid laboratoorsed uuringud ja analüüsid;
 • Diagnostilisi uuringud ohtlike ja esilekerkivate loomataudide diagnoosimiseks; 
 • Diagnostilist valmisolekut eriti ohtlike loomataudide kiireks laboratoorseks diagnoosimiseks ning tekitaja täpsemaks iseloomustamiseks. Sealhulgas on tagatud Tartus uurimismaterjali ööpäevaringne vastuvõtt.
 • Diagnostilisi uuringud loomade haigestumise, suremuse ja abortide põhjuste selgitamiseks;
 • Laboratoorsed uuringud karjatervise hindamiseks;
 • Loomade liikumisega seotud laboratoorsed uuringud.

 

TOIDU- JA SÖÖDAOHUTUSE VALDKONNAS

 • Laboratoorsed analüüsid toidu, sööda, käitlemiskeskkonna, alkoholi ja vee kvaliteedi ja ohutuse kindlakstegemiseks;
 • Antimikroobse resistentsuse (AMR) seireprogrammi raames tehtavad laboratoorsed analüüsid;
 • Saasteainete seireprogrammi raames tehtavad laboratoorsed analüüsid;
 • Valmisoleku tagamine võimalikke toidutekkelisi haiguspuhanguid põhjustavate patogeenide määramiseks;
 • Toidu märgistuse seotud laboratoorsed analüüsid;
 • Laboratoorsed uuringud ja matemaatilistel prognoosmudelitel põhinev ennustav mikrobioloogia toidu säilivusaja määramiseks;
 • Toodete koostise ja kvaliteedianalüüsid põllumajandustoodete ühise turukorraldamise määruse raames.