Heitvee analüüsid

Heitvee analüüse teostatakse ainult LABRISe Saaremaa laboris ja LABRISega sõlmitud koostööleppe alusel OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskuse Jõhvis asuvas laboris.

 

Toote kood Uuringu, analüüsi nimetus Hind km-ta (EUR) Km (EUR) Hind km-ga (EUR) 
LAB01559 Hõljuvaine 19,56 4,30 23,86
LAB01560 Biokeemiline hapnikutarve (BHT7)  29,03 6,39 35,42
LAB01561 Keemiline hapnikutarve (KHT) 32,77 7,21 39,98
LAB01562 Üldlämmastik 32,49 7,15 39,64
LAB01563 Ammooniakaalne lämmastik 12,00 2,64 14,64
LAB01564 Üldfosfor 23,61 5,19 28,80
LAB01565 Fosfaadid 11,46 2,52 13,98
LAB01566 Sulfaadid 12,30 2,71 15,01
LAB01567 pH  6,99 1,54 8,53
LAB01568 Nitraadid 19,36 4,26 23,62
LAB01569 Nitritid 12,39 2,73 15,12
LAB01571 Lahustunud hapnik 9,07 2,00 11,07
LAB01572 Muda kuivaine sisaldus 13,05 2,87 15,92