Mikrobioloogia osakond

LABRIS Tartu mikrobioloogia osakonnas teostatakse toidu, sööda, vee ning alkoholi kvaliteedi ja ohutuse kindlakstegemiseks erinevaid mikrobioloogilisi ja molekulaarbioloogilisi analüüse.

Mikrobioloogia osakonnas teostatakse muuhulgas järgnevaid analüüse:

 • Clostridium perfringens
 • Coli-laadsed bakterid ja tuvastamine
 • Enterobacteriaceae  ja tuvastamine
 • Escherichia coli ja tuvastamine
 • Koagulaaspositiivsed stafülokokid ja tuvastamine
 • Listeria monocytogenes ja selle arvuline määramine
  Ja palju muud 

Täpsema nimekirja analüüsidest leiate LABRISe hinnakirjast. 

Osakonnas on juurutatud meetodid harvaesinevate bakteriaalsete toidupatogeenide määramiseks ning on loodud võimalused mikroorganismide täiendavaks identifitseerimiseks ja tupeerimiseks.

 • Cronobacter spp. tuvastamine
 • Campylobacter spp. tuvastamine ja arvuline määramine
 • Vibrio parahaemolyticus´e tuvastamine
 • Shigella spp. tuvastamine
 • patogeense Yersinia enterocolitica tuvastamine
 • Shiga-toksiine tootva Escherichia coli (STEC) tuvastamine
 • teiste Escherichia coli patotüüpide tuvastamine

Nende mikroorganismide analüüsimisel on kasutusel Rahvusvahelise Standardiorganisatsiooni ISO meetodid ning Euroopa Liidu valdkondlike referentlaborite juhised.

Lisaks analüüside läbiviimisele on võimalik meie spetsialistidelt saada nõu proovide võtmise osas, näitajate valikul ning analüüsitulemuste tõlgendamisel.