Pädevus, konfidentsiaalsus, erapooletus

Viroloogia-seroloogia osakond

Osakonnas teostatakse järgnevaid uuringud ja analüüse:

  • Viirushaiguste ja –infektsioonide tekitajate isoleerimine ning identifitseerimine;
  • Viiruste antigeenide määramine;
  • Viirus-, bakter- ja parasitaarhaiguste antikehade tuvastamiseks seroloogilised uuringud;
  • Transmissiivsete spongiformsete entsefalopaatiate (TSE) uuringuid.

Uuritavad proovid: osakonnas uuritaks proove, mis pärinevad veistelt, lammastelt, kitsedelt, sigadelt, hobustelt, kaladelt, lindudelt, lemmikloomadelt ja metsloomadelt. 

Teenuseid osutatakse nii riiklikule kui erasektorile.