Pädevus, konfidentsiaalsus, erapooletus

Viroloogia-seroloogia osakond

 

Osakonnas teostatakse järgnevaid uuringud ja analüüse-


-    Viirushaiguste ja –infektsioonide tekitajate isoleerimine ning identifitseerimine;
-    Viiruste antigeenide määramine;
-    Viirus-, bakter- ja parasitaarhaiguste antikehade tuvastamiseks seroloogilised uuringud;
-    Transmissiivsete spongiformsete entsefalopaatiate (TSE) uuringuid.

Uuritavad proovid- osakonnas uuritaks proove, mis pärinevad veistelt, lammastelt, kitsedelt, sigadelt, hobustelt, kaladelt, lindudelt, lemmikloomadelt ja metsloomadelt. 

Teenuseid osutatakse nii riiklikule kui erasektorile.