Pädevus, konfidentsiaalsus, erapooletus

Muud teenused

 

Uuringu, analüüsi nimetus Proov Hind km-ta (EUR) Km (EUR) Hind km-ga (EUR) 
Bakteriisolaadi samastamine MALDI-TOF MS uuringuga isolaat 6,01 1,20 7,21
Haigustekitajate sekventsanalüüs   64,72 12,94 77,66
Mikrobioloogiliste söötmete suutlikkusnäitajate kontroll (tavasöötmed) sööde 13,78 2,76 16,54
Pärm- ja hallitusseente kasvatamiseks kasutatavate mikrobioloogiliste söötmete suutlikkusnäitajate kontroll sööde 99,69 19,94 119,63
Bakteriisolaatide säilitamine -80°C juures 5 aastat isolaat 12,51 2,50 15,01
Võõrkeelse protokolli väljastamine** A4 leht 4,75 0,95 5,70
Inglisekeelne protokoll (histoloogiline uuring ning patoanatoomiline diagnoos ja surma põhjus)***   12,48 2,50 14,98
Katseprotokolli duplikaadi väljastamine katseprotokoll 2,80 0,56 3,36
Katseprotokollist väljavõtte tegemine katseprotokoll 9,00 1,80 10,80
Täiendava uurimisteate vormistamine (loomade liikumine) uurimisteade 18,49 3,70 22,19
Toidu- ja söödaproovide saatmine välislaborisse kulleriga (lisandub kulleri tasu) 1 - 5 proovi 9 1,80 10,80
Proovide saatmine  välislaborisse erinõuetele vastavas pakendis (lisandub kulleri tasu) 2 - 5 proovi 30,33 6,07 36,40
Alkoholi proovide tagastamine kulleriga (lisandub kulleri tasu) 1 - 5 proovi 9,00 1,80 10,80
Konsultatsioon 1 tund 29,48 5,90 35,38
Laboritevahelise võrdleva katse materjalid* paneel 116,8 23,36 140,16
Trichinella spp. võrdluskatse materjal* paneel 161,91 32,38 194,29

 

*teenus on saadaval teatud aegadel

**Tallinna VTL väljastab inglise- ja venekeelseid, Tartu vaid ingliskeelseid katseprotokolle

***ei sisalda väljastatud lahanguprotokolli tõlget