Kaasaegsed laboriteenused ja kompetentne personal

Organisatsioon


Riigi Laboriuuringute ja Riskihindamise Keskus (LABRIS) on Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi valitsemisalas tegutsev ministeeriumi hallatav riigiasutus. Keskus asub Tartus ja selle koosseisu kuuluvad piirkondlikud laboratooriumid Tallinnas ja Saaremaal. Kõik keskuse laboratooriumid on akrediteeritud Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt ning vastavad EVS-EN ISO/IEC 17025 nõuetele. Keskuse inglisekeelne nimi on National Centre for Laboratory Research and Risk Assessment.

Riigi Laboriuuringute ja Riskihindamise Keskus (LABRIS) on loodud Veterinaar- ja Toidulaboratooriumi (VTL) baasil ning on selle õigusjärglane.

Keskus on loodud Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi määrusega ning tegutseb selle nimega alates 01.01.2023

 

Teenus riigisektorile. LABRIS pakub teenuseid riigisektorile toidu- ja söödaohutuse ning loomatervise valdkondades. Teenus hõlmab:

  • riiklike seireprogrammide raames tehtavaid laboriuuringuid;  
  • ametliku kontrolli ja muude ametlike toimingute raames tehtavaid laboriuuringuid;
  • valmisoleku tagamist- eriti ohtlike, ohtlike ja esilekerkivate loomataudide kiiret diagnoosimist ja tekitajate täpset iseloomustamist (sh taudipuhangute lahendamine);
  • valmisoleku tagamist- toidutekkeliste haiguspuhangute kiiret diagnoosimist ning haigustekitajate iseloomustamist (sh inimeste haiguspuhangutega seotud juhtumite lahendamine); 
  • riskihinnangute andmist; 
  • riikliku referentlaboratooriumi ülesannete täitmist.

Teenus erasektorile. LABRIS pakub laialdast valikut laboriteenuseid toidu- ja söödaohutuse ning loomatervise valdkondades  ennekõike enesekontrolli nõuete täitmiseks ning loomade tervise tagamiseks. 


Koostöö ülikoolidega ja uurimisasutustega. LABRIS osaleb teadus- ja arendustegevustes ning teeb selleks koostööd nii kodu- kui välismaa partneritega.