LABRIS osaleb projektis OH4Surveillance

Projekt „“Koordineeritud seiresüsteemi loomine ühe tervise lähenemisviisi alusel” („Setting up a coordinated surveillance system under the One Health approach“, lühendatult OH4Surveillanc...
26.03.2024

Aspartaam hinnati tarbijale ohutuks

Rahvusvaheline Vähiuuringute Agentuur (IARC) ja Maailma Terviseorganisatsiooni juures olev Lisaainete Ekspertkomitee (JECFA) avaldasid teineteisest sõltumatud hinnangud toidu lisaaine asp...
14.07.2023