LABRISt külastas Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja lihatoimkonna esindus

Neljapäeval, 18. aprillil toimus LABRISes kohtumine Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja (EPKK) lihatoimkonna liikmetega. Tegemist on LABRISele väga olulise partneriga, kuna koda ühendab enam kui 150 toidutootmise- ja põllumajandusvaldkonna erialaliitu ja ettevõtet ning läbi erialaliitude üle 7000 ettevõtja. LABRIS ja EPKK ühisosa on suur, kuna mõlemad panustavad Eesti toidu varustuskindluse, kvaliteedi ja ohutuse tagamisse.

Kohtumisel tutvustas LABRISe direktori asetäitja loomatervise alal Imbi Nurmoja külalistele oma tegemisi ja vastutusala. Räägiti loomataudide laboratoorsest diagnoosimisest ning sellest, kui oluline roll on LABRISel ohtlike loomataudide kiirel avastamisel ja kui vajalik on see teenus nii era- kui avalikule sektorile. Tutvustati, missugused riikliku referentlaboratooriumi volitused on LABRISele regionaalministri poolt antud ning mis on referentlaboratooriumi töö sisu. Pikemalt peatuti antimikroobse resistentsuse (AMR) teemal ja leiti, et kuigi olukord liigub paranemise suunas, on Eestil veel pikk tee minna. Räägiti LABRISe rahvusvahelisest koostööst ning osalemisest erinevates teadusprojektides.

Ühiselt tõdeti, et kvaliteetne, kiirelt kättesaadav ja usaldusväärne laboriteenus on oluline põllumajandus- ja toidutootmise sektorile tervikuna, et sektori ettevõtetel oleks võimalik teha äri rahvusvahelisel turul.

LABRISe direktori asetäitja riskihindamise alal Mari Reinik tutvustas LABRISe riskihindamistegevusi, sealhulgas üha olulisemat rolli riskide kommunikeerimisel.

Sisulise arutelu kõrval selgitati külalistele, miks muudeti hästi tuntud ja sisse töötatud nimi Veterinaar- ja Toidulaboratoorium 2023.a algusest Riigi Laboriuuringute ja Riskihindamise Keskuseks (LABRIS).

Kokkuvõtteks leidsid nii EPKK kui LABRIS, et edasine koostöö, infovahetus ja kommunikatsioon on mõlemale poolele oluline, kuna aitab nii koja liikmete seas kui ka laiemal avalikkusel teadvustada loomatervise ja loomade heaolu ning toiduohutuse küsimusi.

 

Lisainfo:
Imbi Nurmoja
direktori asetäitja (loomatervis)
tel 51 55026
e-post imbi.nurmoja[at]labris.agri.ee

37
59
38