Loomatervis See all >> Vaata kõiki >>

LABRIS osaleb projektis OH4Surveillance

Projekt „“Koordineeritud seiresüsteemi loomine ühe tervise lähenemisviisi alusel” („Setting up a coordinated surveillance system under the One Health approach“, lühendatult OH4Surveillanc...
26.03.2024