Targad analüütilised lahendused

Teadus- ja arendustegevus


Osalemine teadus- ja arendustegevustes esitab keskusele kõrgeid nõudmisi. LABRISel (endine Veterinaar- ja Toidulaboratoorium) on selleks teatavates valdkondades nii eksperdi tasemel teadmistega spetsialistid, laialdane kogemus aga ka tehniline võimekus. 


LABRIS panustab teadus- ja arendustegevustesse mitmel erineval viisil:

  • osaleb partnerina teadusprojektides;
  • teeb koostööd Euroopa Liidu referentlaboratooriumidega;
  • teeb koostööd Euroopa institutsioonidega, näiteks Euroopa Toiduohutusametiga (EFSA);
  • panustab allhankija ja koostööpartnerina teiste teadusasutuste teadusprojektidesse;
  • teeb koostööd kõrgkoolidega Riigi Laboriuuringute ja Riskihindamise Keskuses põhitöökohaga töötavate doktorantide teadustöö kaudu.

LABRISe töötajate kaasautorlusega valminud publikatsioonid ning rahvusvahelistel erialakonverentsidel tehtud ettekanded annavad ülevaate tehtud tööst. Teadustöö raames kogunenud teadmust jagatakse ettekannete, koolituste, artiklite jm vahendusel riiklikes institutsioonides ja erasektoris tegutsevatele kolleegidele, toidu- ja söödakäitlejatele, loomakasvatajatele, jahimeestele, üliõpilastele ja teistele huvigruppidele.

 
LABRIS on oma töötajate kaudu esindatud erinevates erialaorganisatsioonides.