Targad analüütilised lahendused

Laborid

Analüüse koagulaaspositiivsete stafülokokkide (S. aureus, S. hyicus, S. intermedius) arvuliseks määramiseks referentmeetodiga EVS EN ISO 6888-1 teostavad LABRISe mikrobioloogia laborid Tartus, Tallinnas, Kuressaares ja Rakveres. 

Tartus on lisaks meetodile EVS EN ISO 6888-1 akrediteeritud ka meetodi teine osa EVS EN ISO 6888-2. Stafülokokkide tuvastamisel lähtuvad laborid meetodist  EVS EN ISO 6888-3.

Analüüse stafülokoksete enterotoksiinide (SE) määramiseks meetodiga EVS EN ISO 19020 Eestis ei teostata ning vajadusel kasutatakse allhanget.