Targad analüütilised lahendused

Salmonella spp (zoonootilised)

Euroopa Liidu Salmonella referentlabor (EURL-Salmonella) kohustusi täidab EL direktiivi 92/117/EC järgi 1992. aastast Madalmaade rahvatervise ja keskkonnainstituut National Institute for Public Health and the Environment (RIVM - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). Direktiiv hõlmas loomades ja loomsetes toodetes esinevate zoonooside ja zoonootilise toimega mõjurite eest kaitsmise meetmeid, et vältida toidust põhjustatud nakkuste ja mürgistuste puhanguid.
2003. aastal asendati see direktiiviga 2003/99/EC zoonooside ja zoonootilise toimega mõjurite seire kohta ning määrusega (EÜ) nr 2160/2003 Salmonella ja muude toidust põhjustatud määratletud zoonootiliste mõjurite tõrje kohta.
Alates 2006. aastast on EURL-i õiguslikuks aluseks olnud määrus (EÜ) 882/2004, mis käsitleb sööda- ja toiduseadusi, loomatervishoidu ja loomade heaolu käsitlevate eeskirjade järgimise kontrollimiseks tehtavaid ametlikke kontrolle, ning mis on asendatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2017/625, 15. märts 2017.
EURL Salmonella koduleht: https://www.eurlsalmonella.eu/

Kontakt
National Institute for Public Health and the Environment (RIVM - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu )
Laboratory for Zoonoses and Environmental Microbiology (Z&O)
P.O. box 1
3720 BA Bilthoven
E-post: EURLSalmonella[at]rivm.nl

LABRIS (endine Veterinaar- ja Toidulaboratoorium) volitati põllumajandusministri käskkirjaga nr 106 04.04.2007 täitma riikliku referentlaboratooriumi ülesandeid Toiduseaduse § 53 kohaselt.

Euroopa Liidu ja riiklike referentlaborite roll ja kohustused on loetletud määruses (EL) 2017/625.

Kontakt:
Epp Moks, PhD
bakterioloogia-patoloogia osakonna juhataja
Fr. R. Kreutzwaldi 30
51006 Tartu
Telefon: 738 6120
E-post: epp.moks[at]labris.agri.ee