Targad analüütilised lahendused

Ümarlauad ja koolitused

E. coli teemalisi ümarlaudu ja koolitusi LABRIS läbi viinud ei ole. Informatsioon on vahendatud sidusgruppideni e-postiga.