Targad analüütilised lahendused

Laboritevahelised võrdluskatsed

LABRIS riikliku referentlaborina osaleb Euroopa Liidu Salmonella referentlabori poolt organiseeritud pädevuskatsetes.

Salmonella spp. tuvastamine toidus ja söödas
2019    Salmonella spp. tuvastamine linaseemnetes (Food-Feed)
2018    Salmonella spp. tuvastamine kanasöödas (Feed IV)
2017    Salmonella spp. tuvastamine hügieeniproovides (Food-PPS)
2016    Salmonella spp. tuvastamine kalkunihakklihas (Food VIII)

Salmonella spp. tuvastamine tootmise esmatasandi proovidest
2019     Salmonella spp. tuvastamine roojaproovidest tootmise esmatasandilt (kanad) (PPS XX)
2018     Salmonella spp. tuvastamine sokiproovidest tootmise esmatasandilt (munakanad) (PPS XXI)
2017     Salmonella spp. tuvastamine roojaproovidest tootmise esmatasandilt (kanad)  (PPS XX)
2016     Salmonella spp. tuvastamine sokiproovidest tootmise esmatasandilt (munakanad) (PPS XIX)

Tüpeerimine
2019    Salmonella spp. molekulaarne tüpeerimine
2019    Salmonella spp. serotüpeerimine XXV
2018    Salmonella spp. serotüpeerimine XXIV
2017    Salmonella spp. serotüpeerimine XXIII
2016    Salmonella spp. serotüpeerimine XXII

Lisaks osaletakse ka teiste pädevuskatsete korraldajate pakutavates katsetes (Rootsi Veterinaarinstituut, Animal & Plant Health Agency)


LABRIS korraldab  Salmonella analüüsidega tegelevatele Eesti laboritele laboritevahelisi võrdluskatseid eesmärgiga tuvastada  Salmonella bakterit erinevat tüüpi maatriksites.


Laboritevaheliste võrdluskatsete üheks eesmärgiks on hinnata laborite analüütilist suutlikkust ja tuvastada võimalikud kitsaskohad, mida saaks koostöös referentlaboriga suutlikkuse parandamiseks lahendada.

LABRISe poolt korraldatud laboritevahelised võrdluskatsed:
2020    Salmonella spp. tuvastamine munapulbris
2019    Salmonella spp. tuvastamine riivjuustus
2018    Salmonella spp. tuvastamine värskes broilerilihas
2017    Salmonella spp. tuvastamine sokiproovides
2016    Salmonella spp. tuvastamine lõssipulbris