Targad analüütilised lahendused

Suu- ja sõrataud

Suu- ja sõrataud (i.k. Foot and mouth disease)

Euroopa Liidu referentlaboratoorium suu- ja sõrataudi (SST) alal on alates 2019. aastast konsortsium, kuhu kuuluvad Prantsusmaal Maisons-Alfort’is asuv Laboratory for Animal Health of the Agency for Food, Environmental and Occupational Health and Safety (ANSES), ja Belgias  Uccle’is asuv the Veterinary and Agrochemical Research Centre (CODA-CERVA) (https://eurl-fmd.anses.fr/en/minisite/lrue-fievre-aphteuse/welcome-website-european-union-reference-laboratory-foot-and-mouth välisleht).

LABRIS (endine Veterinaar- ja Toidulaboratoorium, aadressil Kreutzwaldi 30, Tartu) on volitatud täitma riikliku referentlaboratooriumi ülesandeid Eestis alates 2009. aastast (põllumajandusministri käskkiri nr 231, 03.12.2008).

Euroopa Liidu ja riiklike referentlaborite roll ja kohustused on määratletud määruses (EL) 2017/625. 

Kontakt: 
Katrin Mähar, DVM 
viroloogia-seroloogia osakonna juhataja
F. R. Kreutzwaldi 30
51006 Tartu
+372 738 6111 
+372 50 66 687
E-post: katrin.mahar
[at]labris.agri.ee