Targad analüütilised lahendused

Kalade haigused

Euroopa Liidu kalade haiguste referentlabori kohustusi täidab alates 1994. aastast Taani Tehnikaülikooli DTU Aqua (DTU Aqua- National Institute of Aquatic Resources at the Technical University of Denmark, https://www.eurl-fish-crustacean.eu/ välisleht ). Alates 2018. aastast lisandusid kalade haiguste referentlaborile ka koorikloomade haiguste referentlabori kohustused.

LABRIS (endine Veterinaar- ja Toidulaboratoorium, aadressil Kreutzwaldi 30, Tartu) on volitatud täitma riikliku referentlaboratooriumi ülesandeid Eestis alates 2008. aastast (põllumajandusministri käskkirjaga nr 231 03.12.2008).

Euroopa Liidu ja riiklike referentlaborite roll ja kohustused on määratletud määruses (EL) 2017/625.

Kontakt: 
Katrin Mähar, DVM 
viroloogia-seroloogia osakonna juhataja
F. R. Kreutzwaldi 30
51006 Tartu
+372 738 6111 
+372 50 66 687
E-post: katrin.mahar[at]labris.agri.ee