Targad analüütilised lahendused

2019

PUBLIKATSIOONID, KOOLITUSED, ETTEKANDED
Teadusartiklid

(avaldatud rahvusvahelistes eelretsenseeritavates teadusajakirjades)


Koskar, J., Kramarenko, T., Meremäe, K., Kuningas, M., Sõgel, J., Mäesaar, M., Anton, D., Lillenberg, M., Roasto, M., 2019. Prevalence and Numbers of Listeria monocytogenes in Various Ready-to-Eat Foods over a 5-Year Period in Estonia. J. Food Protect. 82, 597−604. doi.org/10.4315/0362-028X.JFP-18-383.


Anton, D., Koskar, J., Raudsepp, P., Meremäe, K., Kaart, T., Püssa, T., Roasto, M., 2019. Antimicrobial and Antioxidative Effects of Plant Powders in Raw and Cooked Minced Pork. Foods. 8, 1−18. doi.org/10.3390/foods8120661.


Raudsepp, P., Koskar, J., Anton, D., Meremäe, K., Kapp, K., Laurson, P., Bleive, U., Kaldmäe, H., Roasto, M., Püssa, T., 2019. Antibacterial and antioxidative properties of different parts of garden rhubarb, blackcurrant, chokeberry and blue honeysuckle. J. Sci. Food Agric. 99, 2311−2320. doi.org/10.1002/jsfa.9429.


Schulz, K., Staubach, C., Blome, S., Viltrop, A., Nurmoja, I., Conraths, F.J., Sauter-Louis, C., 2019. Analysis of Estonian surveillance in wild boar suggests a decline in the incidence of African swine fever. Sci. Rep. 9, 8490. doi.org/10.1038/s41598-019-44890-0.


Leekitcharoenphon, P., Sørensen, G., Löfström, C., Battisti, A., Szabo, I., Wasyl, D., Slowey, R., Zhao, S., Brisabois, A., Kornschober, C., Kärssin, A., Szilárd, J., Černý, T., Svendsen, C.A., Pedersen, K., Aarestrup, F.M., Hendriksen, R.S., 2019. Cross-Border Transmission of Salmonella Choleraesuis var. Kunzendorf in European Pigs and Wild Boar: Infection, Genetics, and Evolution. Front. Microbiol. 10. doi.org/179.10.3389/fmicb.2019.00179.


Aasmäe, B.; Häkkinen, L.; Kaart, T.; Kalmus, P. (2019). Antimicrobial resistance of Escherichia coli and Enterococcus spp. isolated from Estonian cattle and swine from 2010 to 2015. Acta Vet. Scand. 61. doi.org/10.1186/s13028-019-0441-9.

 


Populaarteaduslikud artiklid:


Moks, E., 2019. Paeluss, kes võib tekitada tõsist kahju. Sinu Mets: metsa õppeleht, 57, 2. detsember 2019.

 


Ettekanded rahvusvahelistel erialakonverentsidel ning koosolekutel:


Viltrop, A., Nurmoja, I., Maasikamäe, S., Niine, T. Velocity of the spatial spread of African swine fever amongst wild boar in Estonia during 2014-2017. Conference: Society for Veterinary Epidemiology and Preventive Medicine (SVEPM). 27.-29.03.2019, Utrecht. DOI: 10.13140/RG.2.2.27370.98244. (Stendiettekanne)


Schulz, K., Staubach, C., Blome, S., Viltrop, A., Nurmoja, I., Conraths, F.J., Sauter-Louis, C. A glimmer of hope – The African Swine Fever epidemic in Estoniaan wild boar population may have started to subside. Conference: Society for Veterinary Epidemiology and Preventive Medicine (SVEPM). 27.-29.03.2019, Utrecht. (Stendiettekanne)


Moks, E. Foodborne parasites from meat samples in Estonia. Zoonootic parasite EURL Workshop. 23.-24.05.2019. Rome.


Tedersoo, T. IHN outbreak in Estonia in 2018. 23th Annual EURL Workshops of the National Reference Laboratories for Fish Diseases, Lyngby, 27.-28.05.2019 


Nurmoja, I. Participation in the round table “Diagnosis of ASF”: Representatives from EU affected countries (NRLs) and Czech Rep. and C. Gallardo and J.Fernández-Pinero (ASF EURL) and D.Meyer (CSF EURL). African and Classical Swine Fever EURL Workshop. 18.06.2019, Madrid


Nurmoja, I., Mõtus, K., Kristian, M., Niine, T., Schulz, K., Depner, K., Viltrop, A. African swine fever in domestic pigs - Epidemiological insights from Estonia. Conference: 13th EPIZONE (International network of veterinary research institutes working on epizootic animal diseases) Annual Meeling „Breaking Walls“. 26.-28.08.2019, Berlin.


Schulz, K., Oļševskis, E., Staubach, C., Nurmoja, I., Blome, S., Lamberga, K., Seržants, M., Viltrop, A., Conraths, F.J., Sauter-Louis, C. Is the African swine fever epidemic in Estonian and Latvian wild boar subsiding? Epidemiological analyses of surveillance data. Conference: 13th EPIZONE (International network of veterinary research institutes working on epizootic animal diseases) Annual Meeting. 26.-28.08.2019, Berlin. (Stendiettekanne)


Nurmoja, I., Mõtus, K., Kristian, M., Niine, T., Schulz, K., Depner, K., Viltrop, A. African swine fever in domestic pigs - Epidemiological insights from Estonia. 13th International SafePork Conference 2019. 26.08.2019, Berlin.


Peik, K. CWD surveillance in Estonia. Annual EURL Workshops of the National Reference Laboratories for TSEs, September 2019. Italy


Tull, A., Moks, E., Laurimaa, L., Süld, K. Endoparasite Infection Hotspots in Estonian Urban Areas. 8th Conference of the Scandinavian-Baltic Society for Parasitology. 9.-11.10.2019. Copenhagen.


Kärssin, A. Trichinella britovi in wild boars (Sus scrofa) in Estonia. Suuline ettekanne. The 8th Conference of the Scandinavian-Baltic Society for Parasitology (SBSP) and the Annual Meeting of the European Veterinary Parasitology College (EVPC) 10.–11.10.2019. Kopenhaagen.


Nurmoja, I. Estonian Veterinary and Food Laboratory as a partner in VACDIVA project. Kick off meeting. 19.11.2019, Madrid.


Kramarenko, T., Roasto, M. Occurrence of Salmonella enterica subsp. enterica in meat production chain in Estonia. International Scientific Conference on “Current events in veterinary research and practice”. 21.-23.11.2019 Jelgava, Latvia. In abstract books, 26.


Roasto, M., Kramarenko, T., Koskar, J. Listeria monocytogenes an emerging food safety problem in Estonia. International Scientific Conference on “Current events in veterinary research and practice”. 21.-23. 11.2019. Jelgava, Latvia. 

 


Ettekanded ja loengud siseriiklikel üritustel:


Kärssin, A. Ülevaade antibiootikumiresistentsuse analüüsidest VTL-s. ECDC ja EC visiit Eestisse. 5.03.2019. VTA, Tallinn


Vilem, A., Nurmoja, I., Riit, T., Viltrop, A. Sigade Aafrika katku viiruse Eestis ringlevate tüvede molekulaarne iseloomustus. 07.03.2019. Konverentsi "Terve Loom ja Tervislik Toit" 2019 artiklite kogumik (88−91). Vali Press OÜ. Tartu


Nurmoja, I. African swine fever in Estonia in 2014-2018 challenges and achievements. Taani farmerite külaskäik koostöös Rakvere Farmidega. 08.04.2019. VTL, Tartu.


Kärssin, A. Ülevaade antibiootikumiresistentsuse analüüsidest VTL-s. Maaeluministeeriumi korraldatud AMR huvirühmade kokkusaamine. 17.05.2019. VTA, Tallinn


Häkkinen, L. Indikaatorbakterite ja zoonoossete haigustekitajate ravimresistentsus Eestis. Terviseameti aastakoosolek  “Nakkushaiguste esinemistendentsid Eestis 2018. aastal”, 06.06.2019, Tallinn.


Mähar, K. Sigade Aafrika katk- uuringutest ja tulemustest ning hirvlaste krooniline kurtumustõbi. Eesti Jahimeeste Seltsi jahimeeste infopäevad. 13.09. ja 27.09.2019, Paide ja Pärnu.


Kärssin, A. Ülevaade antibiootikumiresistentsuse analüüsidest VTL-s. AMR juhtrühma koosolek. 18.11.2019. Sotsiaalministeerium, Tallinn.


Häkkinen, L. Lindude bakterhaigused. VTA loomatervise spetsialistide koolitus, 27.11.2019, Viljandimaa.

 


Õppe-, koolitus- ja loengupäevade ettekanded ja loengud:


Sigade haigused. Õppepäev Veterinaar- ja Toiduameti loomatervise spetsialistidele, 30.05.2019 ja 01.10.2019, VTL, Tartu
Mähar, K. Aujeszky haigus, reproduktiiv-respiratoorne sündroom ja sigade vesikulaarhaigus.
Häkkinen, L. Ravimresistentsusest sigadel. 
Kärssin, A. Brutselloos sigadel. 
Nurmoja, I. Sigade Aafrika katkust. 
Riit, T. Sekveneerimine- uus tööriist haiguste diagnoosimisel.

Kalade haigused ja infektsioonid. Veterinaar- ja Toiduameti kalainspektorite õppepäev. 11.09.2029, VTA, Tallinn
Kramarenko, T. Listeria monocytogenes kalatoodetes.
Häkkinen, L. Bakter ja seenhaigustest kaladel. 
Tedersoo, T. Kalade viirushaigused. 
Kärssin, A. Zoonootilised parasiidid. 
Peik, K. Kalade parasitoloogiline lahang ja parasitoloogilased uurimismeetodid.

Lindude haigused. Linnukasvatajate Seltsi õppepäev, 26.09.2019, VTL, Tartu
Häkkinen, L. Bakterhaigused lindudel. 
Häkkinen, L. Antibiootikumresistentsus lindudel. 
Mähar, K. Mareki haigus.
Kärssin, A. Salmonelloos lindudel.

Loengud EMÜ Veterinaarmeditsiini 6. kursuse üliõpilastele (eesti ja inglise keeles). 
Häkkinen, L. Bakterhaigused sigadel ja nende diagnoosimine. Ravimresistentsus. 
Kärssin, A. Salmonella infektsioonid sigadel. 
Mähar, K. Sigade epideemiline diarröa (PED) ja teised sigade viirushaigused.
Nurmoja, I. Sigade Aafrika katk.