Targad analüütilised lahendused

Ümarlauad ja koolitused

LABRIS korraldab regulaarselt ümarlaudu, kuhu lisaks L. monocytogenes´e analüüsidega tegelevatele laboritele on kutsutud ka Veterinaar- ja Toiduameti, Terviseameti ja Maaeluministeeriumi esindajad. Samuti on LABRISe esindajaid kutsutud esinema lektoritena erinevatel koolituspäevadel ja konverentsidel.

2019 4. ümarlaud
2016 3. ümarlaud
2010 2. ümarlaud
2008 1. ümarlaud