Targad analüütilised lahendused

Loomasöödas sisalduvad valgud

Euroopa Liidu referentlaboratoorium söödas sisalduvate loomsete valkude alal on Belgias Gembloux asuv Valloonia Põllumajandusuuringute keskus Centre wallon de Recherches agronomiques (CRA-W), https://www.eurl.craw.eu/.

LABRIS (endine Veterinaar- ja Toidulaboratoorium) on Söödaseaduse kohaselt volitatud täitma riikliku referentlaboratooriumi ülesandeid Eestis.

Euroopa Liidu ja riiklike referentlaborite roll ja kohustused on määratletud määruses (EL) 2017/625.

Kontakt:
Epp Moks, PhD
bakterioloogia-patoloogia osakonna juhataja
F. R. Kreutzwaldi 30
51006 Tartu
+372 738 6123
E-post: epp.moks[at]labris.agri.ee