Targad analüütilised lahendused

Haigused ja laboratoorne diagnoosimine

LABRIS (endine Veterinaar- ja Toidulaboratoorium) Tartus teostab kalade nakkushaiguste uuringuid (s.h riikliku järelevalve käigus võetavate proovide uuringud). 

Euroopa Liidu kalade haiguste referentlabori ülesanded ja kohustused on seotud teatavate kalade ja koorikloomade haiguste diagnoosimisega seotud protseduuride ühtlustamisega Euroopas. 

 

Teatamiskohustuslikud kalade haigused

 

Haiguste laboratoorne diagnoosimine LABRISes:

Viirushaiguste uuringud (viiruste isoleerimine rakukultuuris, viiruste antigeeni tuvastamine Ag ELISA testiga, viiruste DNA või RNA tuvastamine polümeraasi ahelreaktsiooniga, isoleeritud viiruse genoomi iseloomustamine sekveneerimise teel):

Bakter- ja seenhaiguste uuringud (tekitaja isoleerimine söötmetel) sh tekitaja tundlikkuse määramine antibakteriaalsete ainete suhtes diskdifusiooni meetodil.

Parasitaarhaiguste uuringud ning lahangud.