Targad analüütilised lahendused

Laborid

LABRIS (endine Veterinaar- ja Toidulaboratoorium) Tartus on ainuke volitatud labor Eestis, kus on välja arendatud võimekus kampülobakterite määramiseks kogu toidutootmisahelast võetud proovidest.

Samuti viiakse Tartu laboris läbi kampülobakteri isolaatide täisgenoomsel sekveneerimisel põhinevaid tüpeerimisuuringuid rahvusvaheliselt tunnustatud protokollide alusel.