Pädevus, konfidentsiaalsus, erapooletus

LABRIS Saaremaa


Riigi Laboriuuringute ja Riskihindamise Keskuse (LABRIS) Saaremaa osakonnas viiakse läbi järgnevaid uuringuid ja analüüse:


Tootmise esmatasandi proovid:
-    Salmonella spp. määramine
-    uuringud udarapõletiku tekitajate määramiseks
-    bakteriaalsete haigustekitajate ravimresistentsuse uuringud (antibiogramm)
-    parasitoloogilised uuringud

Toidu- ja söödaproovid:
-    mikrobioloogilised analüüsid hügieeninäitajate ja enamlevinud patogeenide (Salmonella spp., Listeria monocytogenes) määramiseks
-    Trichinella spp. uuringud värskest kodu- ja metsloomade lihast
Tootmiskeskkonnaproovid
-    mikrobioloogilised analüüsid (pinnaproovid, õhuproovid)

Joogivesi
-    mikrobioloogilised analüüsid
-    mikrobioloogilised ja keemilised analüüsid joogivee tavakontrolli raames

Puur- ja salvkaevuvesi
-    mikrobioloogilised ja keemilised analüüsid

Basseini- ja suplusvesi
-    basseinivee mikrobioloogilised ja keemilised analüüsid
-    suplusvee mikrobioloogilised analüüsid

Heitvesi
-    heitvee keemilised analüüsid

Joogivee süvakontrolli ja puur- ja salvkaevuvee proovidega palume pöörduda Terviseameti või Eesti Keskkonnauuringute Keskuse laborite poole.

Juhul kui esmatasandi-, toidu- ja sööda- ning keskkonnaproovidest soovitakse analüüsida näitajaid, mille määramiseks Saaremaal kohapealne võimekus puudub, vahendatakse proovid LABRISesse Tartus. 

 

Kontakt