Pädevus, konfidentsiaalsus, erapooletus

Molekulaaranalüüsi osakond

 

Osakonnas teostatakse järgnevaid uuringud ja analüüse-


-    Loomahaigusi põhjustavate viiruste, bakterite, parasiitide ja nende toksiinide tuvastamine loomatelt pärinevatest proovidest;
-    Toidupatogeenide ja zoonootiliste haigustekitajate ning nende toksiinide tuvastamine toidust ja tootmiskeskkonnast pärinevatest proovidest;
-    Zoonootiliste haigustekitajate ja nende toksiinide tuvastamine tootmise esmatasandi proovidest;
-    Haigustekitajate täpsem iseloomustamine kasutades Sanger sekveneerimist;
-    Bakterite täisgenoomne sekveneerimine koos tulemuste bioinformaaatilise analüüsiga;
-    Loomse proteiini tuvastamine loomasöödast. 

Uuritavad proovid- 
-    loomadelt, lindudelt, mesilastelt ja kaladelt pärinevad; 
-    toidust ja tootmise esmatasandilt pärinevad;
-    bakterkultuurid jm haigustekitajad.

Teenuseid osutatakse nii riiklikule kui erasektorile.