Toiduohutus See all >> Vaata kõiki >>

Aspartaam hinnati tarbijale ohutuks

Rahvusvaheline Vähiuuringute Agentuur (IARC) ja Maailma Terviseorganisatsiooni juures olev Lisaainete Ekspertkomitee (JECFA) avaldasid teineteisest sõltumatud hinnangud toidu lisaaine asp...
14.07.2023

Muudatused hinnakirjas alates 5. juulist 2023

Alates 5. juulist 2023 kehtivad LABRISe hinnakirjas muudatused. Muudatustena lisandub hinnakirja 10 uut analüüsi, muutub 4 analüüsi hind ja 3 analüüsi/teenuse nimetus ning hinnakirjast e...
04.07.2023

Uued akrediteeritud analüüsid LABRISe laborites

Maikuus toimusid kõigis LABRISe laborites Eesti Akrediteerimiskeskuse (EAK) korralised järelevalvevisiidid. EAK hindamisrühma järeldus oli, et laborid vastavad jätkuvalt akrediteerimisnõu...
28.06.2023

Valige ohutu toit ka suvisel grillihooajal

Polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud (PAH) on arvukas klass kahest või enamast kondenseeritud aromaatsest tsüklist koosnevatest ühenditest. Kuna PAH-id on genotoksilised kantserogeeni...
20.06.2023

Info seoses Saaremaa haiguspuhanguga

Saaremaalt võetud veeproovides, mida analüüsiti Riigi Laboriuuringute ja Riskihindamise Keskuses (LABRIS), on tuvastatud inimese tervisele ohtlikud E.coli bakteritüved: enterotoksigeenne ...
11.05.2023