NMKL-i toidumikrobioloogia üldkoolitus Tartus 11.-12. detsembril

Põhja- ja Baltimaade Toiduanalüüside Komitee (NMKL) viib 11. ja 12. detsembril 2024 Tartus läbi toidumikrobioloogia üldkoolituse (NMKL General Microbiology Course in Food Analysis).

Koolitus keskendub toidu mikrobioloogias kasutatavatele analüüsimeetoditele ja kvaliteedi tagamisele. Programm põhineb NMKLi poolt algselt 2014. aastal korraldatud kursusel, kuid on mitmete riikide ekspertide koostöös ja valdkonna arenguid silmas pidades hiljuti oluliselt ajakohastatud.

Koolituse sihtrühmaks on ennekõike toitu analüüsivate mikrobioloogialaborite personal, kuid ka kõik teised, kel on huvi end selle valdkonnaga kurssi viia. Kursus võib olla huvipakkuv ka neile, kes tegelevad vee- ja keskkonnaproovide analüüsidega.

Selline ühtse programmiga koolitus on mõeldud erinevates Põhja- ja Baltimaades läbiviimiseks. Esimene neist toimub Soomes Ruokavirasto’s selle aasta novembris, millele järgneb Eesti koolitus. Koolitus toimub NMKL-i egiidi all ning olgugi, et suur osa õppematerjale on ingliskeelsed, toimuvad koolitused kohapeal juhendatuna oma riigi spetsialistide poolt selle riigi omas keeles. Eestis viivad koolituse läbi LABRISe mikrobioloogia ja molekulaaranalüüsi osakonna spetsialistid LABRISe Tartu labori ruumes.

Suures plaanis keskendub koolitus järgnevatele küsimustele:

  • Analüüsi eesmärk: sõeluuring, patogeeni tuvastamine, haiguse diagnoosimine, riskihindamine
  • Analüütilise meetodi valik
  • Katse- ja mõõteseadmete kontroll
  • Mikrobioloogiliste söötmete/reaktiivide kontroll
  • Bioturvalisus
  • Molekulaaranalüütilised meetodid, kvaliteedikontroll
  • Meetodite valideerimine ja verifitseerimine. Alternatiivsete meetodite (kitid) sertifikaadid
  • Mikrobioloogilise analüüsi kitsaskohad

Täpsem info ja registreerimine on kättesaadav NMKL-i lingilt: https://www.nmkl.org/registration-open-nmkl-general-microbiology-course-in-estonia/   

Lisainfo:
Maiu Kuningas
mikrobioloogia osakonna juhataja
tel 738 6103
email maiu.kuningas[at]labris.agri.ee

38