Doktorikraadiga töötajad ja doktorandid

 

Riigi Laboriuuringute ja Riskihindamise Keskuse töötajate poolt kaitstud doktori (PhD) väitekirjad:

Imbi Nurmoja, direktori asetäitja loomatervise alal
Sigade Aafrika katku epidemioloogia Eestis ja ühe viirustüve iseloomustus 
Epidemiology of African swine fever in Estonia and characterization of one virus strain
Õppeasutus: Eesti Maaülikool
Doktorikraadi kaitsmise aasta: 2021

Kaupo Teesalu, riskihindamise osakonna peaspetsialist
Autoantikehad desmiini ja transglutaminaas 2 vastu tsöliaakia korral: diagnostiline ja funktsionaalne tähendus
Autoantibodies against desmin and transglutaminase 2 in celiac disease: diagnostic and functional significance
Õppeasutus: Tartu Ülikool
Doktorikraadi kaitsmise aasta: 2012

Epp Moks, bakterioloogia-patoloogia osakonna juhataja
Echinococcus multilocularis ja E. granulosus Eestis: nende fülogenees ning esinemine koerlastel ja uluksõralistel
Tapeworm Parasites Echinococcus Multilocularis and E. granulosus in Estonia: Phylogenetic Relationships and Occurrence in Wild Carnivores and Ungulates
Õppeasutus: Tartu Ülikool
Doktorikraadi kaitsmise aasta: 2008

Mari Reinik, direktori asetäitja riskihindamise alal
Nitraadid, nitritid, N-nitroosamiinid ja polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud toidus: analüütilised meetodid, sisaldused ning toidu kaudu saadavate dooside arvutus 
Nitrates, nitrites, N-nitrosamines and polycyclic aromatic hydrocarbons in food: Analytical methods, occurrence and dietary Intake
Õppeasutus: Tartu Ülikool
Doktorikraadi kaitsmise aasta: 2007

Lauri Jalukse, keemia osakonna juhataja
Amperomeetrilise analüsaatoriga mõõdetud lahustunud hapniku kontsentratsiooni mõõtemääramatuse hindamine 
Measurement Uncertainty Estimation in Amperometric Dissolved Oxygen Concentration Measurement 
Õppeasutus: Tartu Ülikool
Doktorikraadi kaitsmise aasta: 2007

Madis Lõhmus, Tallinna keemialabori peaspetsialist
Prostaglandiinide, nende analoogide ja vaheühendite isomeerse koosseisu uurimine ja lahutusmeetodite väljatöötamine vedelik-kromatograafilisel meetodil
Investigation of the isomeric composition of prostaglandins, their analogues and intermediate compounds and the development of separation methods using the liquid chromatoghaphic method
Õppeasutus: Eesti NSV Teaduste Akadeemia Keemia Instituut
Doktorikraadi kaitsmise aasta: 1989

Merike Toome, Tallinna keemialabori peaspetsialist
Kolmikaseotroopsete segude uurimine ja arvutus
Research and calculation of triplet azeotrope systems
Õppeasutus: ENSV TA Keemia Instituut/Leningradi Riiklik Ülikool (St. Peterburg)
Doktorikraadi kaitsmise aasta: 1977

 

Riigi Laboriuuringute ja Riskihindamise Keskuses töötavad doktorandid:

Triin Tedersoo, riskihindamise osakonna peaspetsialist 
Sigadelt ja kanabroileritelt pärinevate Campylobacter spp. feno- ja genotüübilased seosed inimeste kampülobakterenteriidi juhtumitega
Phenotypic and genotypic relationship between Campylobacter spp. originating from humans, broiler chickens and pigs
Õppeasutus: Eesti Maaülikool
Juhendaja: Kadrin Meremäe (Eesti Maaülikool)
Doktoriõpingute algus: 2020

Annika Vilem, molekulaaranalüüsi osakonna juhataja
Sigade Aafrika katku tüvede molekulaarne analüüs ja haiguse molekulaarepidemioloogia Eestis
Molecular analysis of African swine fever virus isolates in Estonia and molecular epidemiology of the disease
Õppeasutus: Eesti Maaülikool
Juhendaja: prof Arvo Viltrop (Eesti Maaülikool)
Doktoriõpingute algus: 2018

Age Kärssin, riskihindamise osakonna juhtivspetsialist (loomatervise alal)
Trichinella liikide levik ja inimeste nakatumise allikad Eestis
Trichinella infection sources of humans and species distribution in Estonia
Õppeasutus: Eesti Maaülikool
Juhendajad: Dr Pikka Jokelainen (Statens Serum Institut, Taani), Dr Brian Lassen (University of Copenhagen, Taani)
Doktoriõpingute algus: 2013