Pädevus, konfidentsiaalsus, erapooletus

LABRIS Tallinn

 

Riigi Laboriuuringute ja Riskihindamise Keskuse (LABRIS) Tallinna osakonnas viiakse läbi järgnevaid uuringuid ja analüüse:

Tootmise esmatasandi proovid:
-    Salmonella spp. määramine

Toidu- ja söödaproovid:
-    mikrobioloogilised analüüsid hügieeninäitajate ja enamlevinud patogeenide (sh Salmonella spp., Listeria monocytogenes) määramiseks
-    Trichinella spp. uuringud värskest kodu- ja metsloomade lihast
-    mikrobioloogilised sõeluuringud antimikroobsete ainete jääkide määramiseks toorpiimas ja neerudes

Joogivesi
-    mikrobioloogilised ja keemilised analüüsid joogivee tavakontrolli raames

Joogivee süvakontrolli ja puur- ja salvkaevuvee proovidega palume pöörduda Terviseameti või Eesti Keskkonnauuringute Keskuse laborite poole.

Pärmitooted
-    pärmitoodete mikrobioloogilised analüüsid

Tootmiskeskkonnaproovid
-    mikrobioloogilised analüüsid (pinnaproovid, õhuproovid)

Taimekaitsevahendite jääkide sisalduse määramine

-   Multimeetodiga analüüsitavad toimeained

-   Üksikmeetoditega analüüsitavad toimeained:

  • glüfosaat ja glüfosinaat-ammoonium koos metaboliitidega, etefoon
  • kloormekvaat, mepikvaat ja tsüromasiin
  • fenbutatiin oksiid
  • bromiidioon
  • ditiokarbamaadid CS2 summana
  • ditianoon

Mükotoksiinide sisalduse määramine

Aflatoksiinid B1, B2, G1, G2 ja nende summa, aflatoksiin M1, ohratoksiin A, fumonisiinid B1 ja B2

Taimekaitsevahendite kvaliteedi ja puhtimise kvaliteedi määramine
 

Juhul kui soovitakse analüüsida näitajaid, mille määramiseks Tallinnas kohapealne võimekus puudub, vahendatakse proovid LABRISesse Tartus.