Pädevus, konfidentsiaalsus, erapooletus

LABRIS Tallinn

 

Riigi Laboriuuringute ja Riskihindamise Keskuse (LABRIS) Tallinna osakonnas viiakse läbi järgnevaid uuringuid ja analüüse:

Tootmise esmatasandi proovid:
-    Salmonella spp. määramine

Toidu- ja söödaproovid:
-    mikrobioloogilised analüüsid hügieeninäitajate ja enamlevinud patogeenide (sh Salmonella spp., Listeria monocytogenes) määramiseks
-    Trichinella spp. uuringud värskest kodu- ja metsloomade lihast
-    mikrobioloogilised sõeluuringud antimikroobsete ainete jääkide määramiseks toorpiimas ja neerudes

Joogivesi
-    mikrobioloogilised ja keemilised analüüsid joogivee tavakontrolli raames

Joogivee süvakontrolli ja puur- ja salvkaevuvee proovidega palume pöörduda Terviseameti või Eesti Keskkonnauuringute Keskuse laborite poole.

Pärmitooted
-    pärmitoodete mikrobioloogilised analüüsid

Tootmiskeskkonnaproovid
-    mikrobioloogilised analüüsid (pinnaproovid, õhuproovid)

Taimekaitsevahendite jääkide sisalduse määramine

-   Multimeetodiga analüüsitavad toimeained

-   Üksikmeetoditega analüüsitavad toimeained:

  • glüfosaat, fosetüül-Al, glüfosinaat-ammoonium koos metaboliitidega, etefoon, fosfoonhape
  • kloormekvaat, mepikvaat ja tsüromasiin
  • fenbutatiin oksiid
  • bromiidioon
  • ditiokarbamaadid CS2 summana
  • ditianoon, flonikamiid ja selle isomeerid TNFA ning TNFG
  • maleiinhüdrasiid

Mükotoksiinide sisalduse määramine

Aflatoksiinid B1, B2, G1, G2 ja nende summa, aflatoksiin M1, ohratoksiin A, fumonisiinid FB1, FB2 ja nende summa, zearalenoon (ZON), toksiin T-2, toksiin HT-2 ja T-2/HT-2 summa, vomitoksiin e. deoksünivalenool (DON)

Taimekaitsevahendite kvaliteedi ja puhtimise kvaliteedi määramine
 

Juhul kui soovitakse analüüsida näitajaid, mille määramiseks Tallinnas kohapealne võimekus puudub, vahendatakse proovid LABRISesse Tartus.