Usaldusväärne partner toidukäitlejale ja loomaomanikule

Harvaesinevad toidupatogeenid

LABRISe Tartu laboris on juurutatud meetodid harvaesinevate bakteriaalsete toidupatogeenide määramiseks.

  • Cronobacter spp. tuvastamine
  • Campylobacter spp. tuvastamine ja arvuline määramine
  • Vibrio parahaemolyticus´e tuvastamine
  • Shigella spp. tuvastamine
  • patogeense Yersinia enterocolitica tuvastamine 
  • Shiga-toksiine tootva Escherichia coli (STEC) tuvastamine
  • teiste Escherichia coli patotüüpide tuvastamine

Nende mikroorganismide analüüsimisel on kasutusel Rahvusvahelise Standardiorganisatsiooni ISO meetodid ning Euroopa Liidu valdkondlike referentlaborite juhised.


Kontaktid:
Toidumikrobioloogia osakond. Maiu Kuningas: maiu.kuningas[at]labris.agri.ee  

Lisainfo:
Olulised toidupatogeenid, Ohtlikkus, kasvuparameetrid, ohjamise võimalused.
https://toiduteave.ee/wp-content/uploads/2019/09/Kokkuv%C3%B5te_toidupatogeenidest_09.09.2019_L%C3%95PLIK.pdf