Usaldusväärne partner toidukäitlejale ja loomaomanikule

Toidutekkelised haiguspuhangud

Tulenevalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) nr 2017/625 aitavad riiklikud referentlaborid riiki toidutekkeliste haiguspuhangute uurimisel. Haiguspuhangu kahtluse korral on LABRISe laborites Kuressaares, Tallinnas ja Tartus tagatud püsiv võimekus enamlevinud toidupatogeenide nagu Salmonella spp., Listeria monocytogenes, koagulaaspositiivsed stafülokokid, Bacillus cereus, Clostridium perfringens tuvastamiseks ja loendamiseks. 


Samuti on LABRISe Tartu laboris juurutatud meetodid harvaesinevate toidupatogeenide määramiseks toidust, söödast ja tootmiskeskkonnast võetud proovidest. Salmonella spp. kiireks tuvastamiseks on täiendavalt kasutusel reaalaja PCR meetod. Mitmete haigustekitajate puhul on LABRIS ainuke labor Eestis, kes nimetatud näitajaid uurib.


Regionaalsed laborid toimetavad haiguspuhangu uuringute käigus isoleeritud patogeenide isolaadid Tartusse toidumikrobioloogia osakonda kinnitavateks analüüsideks. Kinnitavad uuringud hõlmavad isolaatide täiendavat identifitseerimist, serovaride määramist ja mitmeid molekulaarbioloogilisi uuringuid. 
Toidutekkeliste puhangute uurimisel teeb LABRIS koostööd Põllumajandus- ja Toiduameti ning Terviseametiga. Koostöö võimaldab omavahel võrrelda haiguspuhangu uuringute käigus patsientidelt ja toiduahelast võetud proovidest isoleeritud bakteritüvesid, jõuda jälile võimalikele allikatele ja tuvastada ülekandeteid.


Eestis puudub hetkel võimekus Clostridium botulinum´i,  Bacillus cereus´e, Clostridium perfringens´i ja koagulaaspositiivsete stafülokokkide toksiinide, samuti toidu kaudu levivate viiruste, määramiseks toidu ja tootmiskeskkonna proovides. Vajadusel vahendatakse proovid koostööpartnerite laboritesse.

Kontaktid:
LABRIS mikrobioloogia osakond: Maiu Kuningas: maiu.kuningas[at]labris.agri.ee +372 738 6103
LABRIS Tallinna osakond: Peep Põdder: peep.podder[at]labris.agri.ee +372 5350 2120
LABRIS Saaremaa osakond: Mai Truutsi: mai.truutsi[at]labris.agri.ee +372 453 1495