Koos loome uut teadmist

Projektid


LABRIS (endine Veterinaar- ja Toidulaboratoorium) osaleb partnerina toidu- ja söödaohutuse ning loomatervise valdkonna rahvusvahelistes ja siseriiklikes teadus- ja arendusprojektides. Enamasti on LABRISe osalus projektides seotud teemadega, kus keskus täidab ka riikliku referentlaboratooriumi ülesandeid. 


Rahvusvahelistes projektides osalemisega annab LABRIS Eesti esindajana oma panuse mitmeid riike ja sageli kogu Euroopat puudutavate toidu- ja söödaohutuse ning loomatervise alaste küsimuste lahendamisse. Siseriiklikud teadusprojektid on enamasti rakendusliku iseloomuga. Nende eesmärk on toetada riigisektorit ning käitlejaid ja loomaomanikke toidu- ja söödaohutuse ning loomatervise tagamisega seotud väljakutsete lahendamisel.