Koos loome uut teadmist

Projektid


Riigi Laboriuuringute ja Riskihindamise Keskus (kuni 31.12.2022 Veterinaar- ja Toidulaboratoorium) osaleb partnerina toidu- ja söödaohutuse ning loomatervise valdkonna rahvusvahelistes ja siseriiklikes teadus- ja arendusprojektides. Enamasti on Riigi Laboriuuringute ja Riskihindamise Keskuse osalus projektides seotud teemadega, kus keskus täidab ka riikliku referentlaboratooriumi ülesandeid. 


Rahvusvahelistes projektides osalemisega annab Riigi Laboriuuringute ja Riskihindamise Keskus Eesti esindajana oma panuse mitmeid riike ja sageli kogu Euroopat puudutavate toidu- ja söödaohutuse ning loomatervise alaste küsimuste lahendamisse. Siseriiklikud teadusprojektid on enamasti rakendusliku iseloomuga. Nende eesmärk on toetada riigisektorit ning käitlejaid ja loomaomanikke toidu- ja söödaohutuse ning loomatervise tagamisega seotud väljakutsete lahendamisel.