Koos loome uut teadmist

Ohutu DIVA vaktsiin sigade Aafrika katku järelevalveks ning tõrjeks (VACDIVA)

28.08.2020

Sigade Aafrika katk (SAK) on üks kõige olulisem ja laastavam sigade nakkushaigus maailmas. Kuna diagnoositud haigus mõjutab märkimisväärselt elussigade ja sealiha ning lihatoodete rahvusvahelist kaubandust, on haigus Maailma Loomatervise Organisatsiooni (OIE) ning Euroopa Komisjoni (EK) ohtlike haiguste nimekirjas. Haigus on teatamiskohustuslik ning selle diagnoosimine toob kaasa kohesed piirangud nii elussigade pidamisel kui sealiha ja -toodetega kauplemisele. 


Käesoleval ajal levib SAK laialdaselt Aafrikas, Aasias ja Euroopas põhjustades taudistunud riikides ulatuslikku majanduslikku kahju. Haigus on diagnoositud viieteistkümnes Euroopa riigis, sealhulgas Eestis. 

Haiguse vastu puudub ravi ning vaktsiin, mistõttu põhineb selle tõrje kiirel diagnoosimisel, millele järgnevad ranged kontrollimeetmed ning loomade hukkamine. Euroopas haigestuvad SAK-i nii kodusead kui Euroopa metssead sõltumata vanusest.Projekti VACDIVA (A safe DIVA vaccine for African Swine Fever control and eradication) eesmärk on

  1. töötada välja efektiivne ning ohutu vaktsiin sigade Aafrika katku vastu nii kodu- kui metssigadele;
  2. arendada välja DIVA test, mis võimaldab kontrollida vaktsineerimise tõhusust;
  3. töötada välja SAK järelevalve ning tõrje strateegiad erinevaid epidemioloogilisi stsenaariumeid silmas pidades ning testida välja töötatavat vaktsiini (reaalses) looduskeskkonnas.

Projektis osalejad. Projekti raames teostatav teadus- ning uurimistöö viiakse läbi kolmeteistkümne riigi partnerite poolt. Partneritest kaks on rahvusvahelised (OIE ja Euroopa Liidu (EL)) sigade Aafrika katku referentlaboratooriumid Hispaaniast, üheksa taudistunud EL liikmesriikide riiklikud referentlaboratooriumid või oma riigi juhtivad teaduskeskused (Portugal, Holland, Saksamaa, Itaalia, Ungari, Tšehhi, Leedu, Läti, Eesti) ning kolm muude taudistunud riikide (Venemaa, Hiina, Keenia) juhtivad teadusinstituudid. Lisaks on partneriks kaks rahvusvaheliselt tunnustatud ettevõtet, kes arendavad ning toodavad vaktsiine ning diagnostilisi teste (Holland, Hispaania). 


Projekti juhtpartner on Centre for Veterinary Health Surveillance (VISAVET) of the Complutense University of Madrid (UCM) Hispaaniast. Projekti juhib professor José Manuel Sánchez-Vizcaíno, kes on rahvusvaheliselt tunnustatud ekspert sigade Aafrika katku alal. Eestist on projekti partneriks LABRIS (endine Veterinaar- ja Toidulaboratoorium).


Projekti välise nõuandva kogu (External Advisory Board) liikmeid on oma ala tunnustatud eksperdid ning rahvusvaheliste organisatsioonide esindajad (University of Lisbon, Medical Agency, STAR‐IDAZ IRC/OIE, FAO, Cornell University, Iowa University, European Pig Producers Association, International Council for Game and Wildlife Conservation CIC).Projekti kestvus. VACDIVA projekt viiakse ellu ajavahemikul oktoober 2019 kuni september 2023. 
Projekti rahastatakse Euroopa Liidu Horisont 2020 teadus- ja innovatsiooniprogrammi toetuslepingu nr 862874 kaudu.
Projekti koduleht on https://vacdiva.eu/

VACDIVAFunded by the EU

  

Lisainfo:
Imbi Nurmoja
direktori asetäitja loomahaiguste alal 
7386 126; 51 55 026 
imbi.nurmoja@labris.agri.ee