Koos loome uut teadmist

Shiga-toksiini tootev Escherichia coli

LABRIS (endine Veterinaar- ja Toidulaboratoorium) on eelnevalt osalenud standardi EVS-EN ISO 16654 (Microbiology of food and animal feeding stuffs - Horizontal method for the detection of Escherichia coli O157) valideerimiskatsetes. Projekti juhtis ELRL.

LABRISe spetsialistid osalevad standardi ISO 13136 (Microbiology of food chain - Horizontal method for the detection of Shiga toxin-producing Escherichia coli) väljatöötamises ning valideerimiskatsetes. Projekti juhib ELRL.