Makseinfo

Arveldamine ASUTUSTEGA:

 • Asutustele väljastatavate arvete maksetähtaeg on üldjuhul 14 päeva.
   
 • LABRISel on õigus proove mitte vastu võtta, kui kliendi eelmine arve on ületanud maksetähtaja. 
   
 • Kui maksetähtaja ületanud arvega kliendi proov saabub laboratooriumisse kullerteenusega, võetakse kliendiga ühendust kaaskirjal oleval telefoninumbril. Proovide vastuvõtjal on õigus proovi mitte vastu võtta juhul, kui kliendil on maksetähtaja ületanud arve ning: 
  • a. kaaskirjal puudub kliendi telefoninumber;
  • b. kliendiga ei ole võimalik sama tööpäeva jooksul kaaskirjal märgitud telefoninumbril ühendust saada;
  • c. klient ei tõenda sama tööpäeva proovide vastuvõtu aja jooksul maksekorraldusega võlgnevuse likvideerimist.
    
 • Uuelt kliendilt nõutakse enne uurimistulemuste väljastamist arve tasumist.
   
 • Kui kliendi eelmise arve maksetähtaeg on ületatud uute proovide tulemuste selgumise ajaks, väljastatakse uute proovide eest kliendile ainult arve.
   
 • Uurimistulemusi ei väljastata enne, kui maksetähtaja ületanud arved on tasutud.

   

Arveldamine ERAISIKUTE ja teiste klientidega:

 • Eraisikute, füüsilisest isikust ettevõtjate, mittetulundusühingute jm ühingute ja seltsidega arveldatakse sularahas, kaardimaksega või ülekandearvega, mille maksetähtaeg on üks päev.
   
 • Kui proov saadetakse laboratooriumisse kullerteenusega, väljastatakse e-posti teel esimesel võimalusel ühepäevase maksetähtajaga arve, uurimistulemused väljastatakse peale arve tasumist.
   
 • Uurimistulemusi ei väljastata enne, kui maksetähtaja ületanud arved on tasutud.
   
 • Olenemata kliendi võlgnevusest võtab laboratoorium vastu nn riiklikud proovid sh: 
  • a. proovid, mis on saadetud riikliku järelevalve raames (nt RLTP ja seired); 
  • b. proovid, mis on saadetud järelevalveameti teadmisel ning milles kahtlustatakse eriti ohtliku loomataudi esinemist (valmisoleku tagamine); 
  • c. proovid, mis on saadetud järelevalveameti teadmisel ning milles kahtlustatakse teatava ohtliku või esilekerkiva loomataudi esinemist (diagnostiline RLTP).

Kui proovide vastuvõtjal tekib kahtlus, et tegemist ei ole riikliku prooviga, lahendab küsimuse osakonna juhataja, piirkondliku laboratooriumi juhataja, peaspetsialist loomahaiguste alal või direktori asetäitja loomahaiguste alal.