Pädevus, konfidentsiaalsus, erapooletus

Taimekaitsevahendite jääkide analüüsid

 

Toote kood Uuringu, analüüsi nimetus Hind km-ta (EUR) Km (EUR) Hind km-ga (EUR) 
LAB04000 Taimekaitsevahendite jäägid taimset päritolu proovides (sh. toiduainetes), mees ja mullas QuEChERS-meetodil 479,81 105,56 585,37
LAB04001 Ditiokarbamaatide summa (CS2-na) puu- ja köögiviljades, teraviljades. 133,59 29,39 162,98
LAB04026 Glüfosaadi jääk taimset päritolu proovides 159,03 34,99 194,02
LAB04002 Glüfosaadi jt polaarsete taimekaitsevahendite jääkide määramine taimset päritolu materjalis baashind 196,83 43,30 240,13
LAB04005 Kloormekvaadi, mepikvaadi ja tsüromasiini jääk taimset päritolu proovides (sh. toiduainetes) 182,24 40,09 222,33
LAB04006 Fenbutatiin oksiidi jääk taimset päritolu proovides (sh toiduainetes) koos multimeetodiga (p.1) 50,51 11,11 61,62
LAB04007 Bromiidioon (anorgaaniline kogubromiid) taimset päritolu toidus. 137,88 30,33 168,21
LAB04008 Kloororgaaniliste taimekaitsevahendite jäägid rasvarikastest toiduainetest. 184,35 40,56 224,91
LAB04009 Flonikamiidi ja ditianooni jääk taimset päritolu proovides (sh toiduainetes) 139,38 30,66 170,04
LAB04010 Puhtimise kvaliteedi määramine 122,89 27,04 149,93
LAB04011 Taimekaitsevahendi kvaliteet - ühe toimeaine sisaldus taimekaitsevahendis 122,89 27,04 149,93
LAB04012 Kuni viie (5 tk) taimekaitsevahendi jäägi määramine taimset päritolu proovis või mullas QuEChERS-meetodil 210,00 46,20 256,20
LAB04023 Kasvuregulaator maleiinhüdrasiidi jääk köögiviljas 130,57 28,73 159,29
LAB04024 Taimekaitsevahendite jäägid taimset päritolu proovides (sh toiduainetes) hüdrolüüsiga QuEChERS-meetodil 213,30 46,93 260,23