Pädevus, konfidentsiaalsus, erapooletus

Toidu säilivusaja määramine

 

Toote kood Uuringu, analüüsi nimetus Proov Hind km-ta (EUR) Km (EUR) Hind km-ga (EUR)
LAB03022 Matemaatiline mudeldamine toidu säilivusaja määramiseks (predictive microbiology) toode 24,20 5,32 29,52
LAB03027 Nakatamiskatse (challenge test). Kasvupotentsiaali määramine 1 tootepartii puhul* 1 partii 381,12 83,85 464,97
* Katse sisaldab matemaatilist mudeldamist, toote füüsikalis-keemiliste näitajate, kõrvalmikrobioota määramist ja uuritava mikroorganismi tuvastamist kahes ning arvulist määramist viies ajapunktis.