Pädevus, konfidentsiaalsus, erapooletus

Muud

 

Toote kood Uuringu, analüüsi nimetus Ühik Hind km-ta (EUR) Km (EUR) Hind km-ga (EUR)
LAB00081 Bakteriisolaadi samastamine MALDI-TOF MS uuringuga isolaat 6,35 1,40 7,75
LAB02276 Haigustekitajate sekventsanalüüs x 61,77 13,59 75,36
LAB03025 Illumina MiSeq kasutus (tsükkel kuni 60 tundi) x 92,70 20,39 113,09
LAB03026 Illumina MiSeq kasutus (iga järgnev tund) x 1,39 0,31 1,70
LAB03002 Bakteriisolaatide säilitamine -80°C juures 5 aastat isolaat 15,00 3,30 18,30
LAB03030 Katseprotokollist väljavõtte tegemine katse-   protokoll 10,00 2,20 12,20
LAB03029 Täiendava uurimisteate vormistamine (loomade liikumine) uurimis-   teade 21,87 4,81 26,68
LAB03031 Konsultatsioon 1 tund 32,43 7,13 39,56