Usaldusväärne partner toidukäitlejale ja loomaomanikule

Kaaskirjad

Blanketid on MS Word doc formaadis. 
NB! Kui uuringute eest ei tasu analüüside tellija, siis palun lisada kaaskirjale maksja andmed.   

 

Alkohol word logo pdf (428 KB)
     
Toidu/sööda käitlemise keskkond word logo pdf (802 KB)
Lemmikloomatoit ja söödad word logo pdf (861 KB)
     
Kala ja kalatooted word logo pdf (893 KB)
Liha ja lihatooted word logo pdf  (889 KB)
Mesi word logo pdf (873 KB)
Matemaatiline prognoosmudel word logo pdf (667 KB)
Muna word logo pdf (890 KB)
Muu toit word logo pdf (893 KB)
Piim word logo pdf  (889 KB)
Puuvili word logo pdf (891 KB)
Rasvad word logo pdf (887 KB)
Rümbaproovid word logo pdf (697 KB)
Teravili word logo pdf (913 KB)
     
Heitvesi word logo pdf (678 KB)
Joogivesi word logo pdf (160 KB)
Joogivee 1. ja 2. pakett word logo pdf (136 KB)
Salv- ja puurkaevu vesi 3. pakett word logo pdf  (682 KB)
Suplus- ja basseinivesi word logo pdf (687 KB)
     
Trihhinella proovide uurimiseks (farmis peetavad loomad) word logo pdf (31 KB)
Trihhinella proovide uurimiseks (ulukid) word logo pdf (969 KB)
Trihhinella spp täiendavaks või kinnitavaks uuringuks word logo pdf (29 KB)
     
Isolaatide (mikroobitüvede) täiendav uuring word logo pdf (401 KB)
     
Mikrobioloogiliste valmissöötmete toimivuse kontroll word logo pdf  (914 KB)
Salmonella esmatasandilt uurimiseks word logo pdf (127 KB)
     
Taimekaitsevahendite jääkide ja mükotoksiinide uurimiseks word logo pdf (172KB)